Hết quý III, nhập khẩu ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ tăng 3,86 lần

Bộ Công Thương cho biết, sản lượng ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ nhập khẩu 9 tháng vừa qua tăng 3,86 lần về lượng và tăng 3,5 lần về trị giá.