Jack Ma và nhiều tỷ phú Trung Quốc gặp khó vì dấn thân đầu tư vào xe ô tô ...

Jack Ma và nhiều tỷ phú Trung Quốc đã bơm hàng tỷ USD vào các công ty xe điện với mục tiêu đưa Trung Quốc thành cường quốc xe điện.