VNDIRECT công bố Báo cáo Chiến lược đầu tư Việt Nam 2023

Vừa qua, Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT (Mã HOSE: VND) đã công bố Báo cáo Chiến lược đầu tư Việt Nam 2023 với chủ đề "Đầu tư có trách nhiệm - Xây tương lai vững bền".