Moonlight Centre Point

Vì sao khủng hoảng nợ của China Evergrande bây giờ mới bùng nổ?

Tập đoàn China Evergrande đã vướng vào những khó khăn tài chính nghiêm trọng trong một thời gian dài, nhưng hãng kiểm toán PwC không đưa ra cảnh báo trong báo cáo thường niên.