NEW GALAXY NHA TRANG

Chung cư đường Lê Văn Lương giữ giá, có dự án gần 70 triệu đồng/m2

Phần lớn chung cư trên đường Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội) đều có giá cao hơn mức bình quân của thị trường. Nhiều dự án ở mức cao cấp, giá tăng mạnh so với lúc mở bán.