Chuyên gia: Sẽ có thương vụ M&A tỷ USD trong ngành địa ốc

Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) trên thị trường bất động sản ngày càng sôi động. Một số nhà đầu tư đang trong quá trình đàm phán các thương vụ giá trị lớn.