BIEN HOA UNIVERSE

Quỹ đứng đầu bởi Bill Gates huy động thêm 1 tỷ USD đầu tư vào công nghệ sạch

Đây là bằng chứng cho thấy sự bùng nổ đầu tư vào công nghệ sạch ngày càng lớn hơn. Breakthrough Energy Ventures, quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ sạch do Bill Gates đứng đầu đã huy động được 1 tỷ USD ở vòng đầu tư thứ hai sau khi hỗ trợ 45 công ty khởi nghiệp với 1 tỷ USD đầu tiên.