NEW GALAXY NHA TRANG

Lợi nhuận SeaProdex tăng đột biến nhờ thu 1.226 tỷ cổ tức từ Proconco

Doanh thu năm 2021 sụt giảm xuống còn gần 150 tỷ đồng nhưng Seaprodex vẫn đạt lợi nhuận sau thuế 1.413 tỷ đồng nhờ nguồn thu khủng từ công ty liên kết.