Moonlight Centre Point

Nghịch lý giá rau củ tại TP HCM

Cần nhanh chóng có giải pháp điều tiết, khơi thông dòng chảy hàng hóa để đưa giá cả thị trường trở lại ổn định, hợp lý