Giám Công an, Phó Giám đốc Công an Hải Dương thăng quân hàm Đại tá

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Bùi Quang Bình và Phó Giám đốc Bùi Mạnh Hùng được thăng hàm từ Thượng tá lên Đại tá.