NEW GALAXY NHA TRANG

Luật Đất đai (sửa đổi) phải ích nước, lợi nhà, bảo đảm tính ổn định và bền vững

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, tinh thần của Luật Đất đai (sửa đổi) là nếu không làm được tốt hơn cho người dân, không bảo vệ được tốt hơn quyền lợi cho dân, không đảm bảo lợi ích cho nhà nước... thì chưa nên ban hành luật.