Sự kiện upGrad EduGrowth - Future of Education: Tương lai của giáo dục thuộc về E-learning với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI

Hồ Chí Minh, 18 tháng 5 năm 2024 - upGrad, nền tảng giáo dục trực tuyến hàng đầu Châu Á chuyên cung cấp các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ, và các khóa học ngắn hạn, đã tổ chức thành công sự kiện upGrad EduGrowth - Future of Education với hai phiên trao đổi: Study Abroad - the product of Future of Education và Online Doctorate Program - How upGrad is delivering the Future of Education tại Sheraton Sai Gon Hotel.