Tin vui: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam cao nhất thế giới

Giá gạo Việt Nam xuất khẩu liên tục vượt qua các đối thủ cạnh tranh Thái Lan, Ấn Độ để vươn lên đứng đầu thế giới.