BIEN HOA UNIVERSE

Bộ GTVT yêu cầu rà soát tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư

Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản yêu cầu Cục hàng không Việt Nam khẩn trương rà soát danh mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư.