Cái tên mới nhất trong bão sa thải toàn cầu

Dell Technologies là công ty công nghệ mới nhất tuyên bố sa thải nhân viên vì nhu cầu sụt giảm và triển vọng kinh tế xấu đi.