BIEN HOA UNIVERSE

Một cá nhân kinh doanh online ở Hà Nội nộp thuế 23 tỷ đồng

Cục Thuế Hà Nội cho biết trong năm 2020, thu thuế từ hoạt động thương mại online tăng 492% so với năm 2019, cá biệt có ba cá nhân nộp thuế trên 7 tỷ đồng.