NEW GALAXY NHA TRANG

Đề nghị công khai nhà thầu vi phạm chất lượng dự án giao thông

Tổng cục Đường bộ kiến nghị Bộ GTVT công khai các nhà thầu vi phạm chất lượng, tiến độ dự án, làm cơ sở cho bên mời thầu đánh giá các nhà thầu tham gia dự án.