Forbes vạch trần bí mật động trời của Tesla và lời nói dối của Elon Musk

Suốt 1 năm, tài liệu Forbes thu thập được cho thấy lời hứa của Musk không như mong đợi.