BIEN HOA UNIVERSE

Hải Phòng dỡ bỏ điểm phong tỏa cuối cùng

Từ 0h ngày 9/3, Bệnh viện Giao thông Vận tải, thôn Lôi Động và khu công nhân Dư Hàng ở Hải Phòng được dỡ bỏ lệnh phong tỏa.