BIEN HOA UNIVERSE

Quảng Ngãi thống nhất đề xuất mở tuyến đường thủy Đà Nẵng – Lý Sơn

Mặc dù Sở GTVT không đồng ý nhưng Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh thống nhất với đề xuất mở tuyến đường thủy Đà Nẵng – Lý Sơn.