Đẩy mạnh xúc tiến thương mại các mặt hàng quả vải và nhãn

Theo thông tin của ngành nông nghiệp, sản lượng trái cây cả nước quý II/2023 ước tính đạt trên 2,6 triệu tấn. Trong đó, vải thiều đạt 330.000 tấn, nhãn 110.000 tấn.