Giao thông “đi trước, mở đường”, tạo đột phá cho Điện Biên phát triển

Thời gian qua, hạ tầng giao thông của Điện Biên đã có bước tiến lớn song vẫn tiếp tục là một đòi hỏi cấp thiết của địa phương này trong quá trình phát triển.