BIEN HOA UNIVERSE

Bitcoin và cổ phiếu Tesla sẽ ra sao dưới thời Tổng thống Biden?

Đa số nhà đầu tư tin rằng giá Bitcoin và cổ phiếu Tesla bị thổi phồng quá mức. Tuy nhiên, dòng tiền rẻ dưới thời ông Biden sẽ khiến nhà đầu tư tiếp tục đổ tiền vào các tài sản này.