Nợ xấu của ngân hàng tăng mạnh trong quý đầu năm 2024

Chuyên gia cho rằng, Thông tư 02 không giúp ngân hàng xử lý triệt để nợ xấu mà chỉ là để lại và xử lý sau. Điều đó giống như việc giấu bụi vào thảm thay vì quét đi.