Chủ tịch PV Power nói về kế hoạch doanh thu 36.700 tỷ, lợi nhuận giảm 19%

14/10/2020 14:15

Đó chính là chia sẻ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power, mã POW) trong họp báo ngày 17/1...

PV Power lên kế hoạch sản lượng điện năm 2020 đạt 21,6 tỷ kWh, giảm 4% so với năm trước. Doanh thu toàn tổng công ty 36.763 tỷ đồng, tăng 2%. Chỉ tiêu lãi trước thuế 2.530 tỷ đồng, giảm 19% so với 2019; lợi nhuận sau thuế 2.154 tỷ đồng.

Năm 2019, tổng công ty ghi nhận sản lượng điện 22,54 tỷ kWh, tăng 7% và tương đương 104% kế hoạch. Doanh thu toàn tổng công ty đạt 35.884 tỷ đồng, tăng 10% và tương đương 110% kế hoạch. Riêng doanh thu công ty mẹ ước đạt 25.036 tỷ đồng, vượt 8% chỉ tiêu cả năm. Lợi nhuận trước thuế 2019 đạt 3.121 tỷ đồng, tăng 25% và vượt 25% chỉ tiêu năm. Riêng công ty mẹ đạt lãi trước thuế 2.195 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch.

Giải thích về việc kế hoạch năm 2020 sụt giảm so với thực hiện năm trước, ông Hồ Công Kỳ cho biết khi xây dựng kế hoạch của năm 2020, PV Power phải tính toán con số từ tháng 9/2019 vì việc lập kế hoạch này phải qua một quá trình dài từ góp ý, thẩm định, thẩm tra và cuối cùng là trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Với PV Power, ngoài việc phải được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) thông qua, doanh nghiệp còn phải được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Thực tế là kế hoạch này phải qua ba lần hoàn thiện nên cuối tháng 11/2019, PV Power mới trình PVN trong tháng 12/2019 để Petro Vietnam tiến hành các thủ tục thẩm tra, thẩm định. Vì vậy, mục tiêu sản lượng điện năm 2020 có thể sai số như vậy.

Kế hoạch sản lượng điện năm 2020 của PV Power được lập trên cơ sở cân nhắc đến các khó khăn của việc cung ứng nhiên liệu đầu vào cho sản xuất điện; trong đó có khí. Thực tế là với nguồn khí từ mỏ PM3-Cà Mau mà Việt Nam và Malaysia cùng khai thác thì từ ngày 12/10/2019 vừa qua đã là thời điểm cân bằng khí. Thời điểm này phía Việt Nam không được nhận quyền ưu tiên khí ở mỏ PM3 này nữa.

Ông Hồ Công Kỳ còn cho rằng kế hoạch năm 2020 được xây dựng có tính thận trọng do đó sẽ có độ lệch nhất định.

Về các dự án mới, ông Kỳ cho biết, nếu như dự án tổng kho khí Nam Du được triển khai thì PV Power có thể đầu tư thêm nhà máy điện khí Cà Mau 3 với công suất khoảng 700-800 MW. Nếu kế hoạch đầu tư này được triển khai thì các nhà máy nhiệt điện mới sẽ góp phần cân bằng điện cho phía Nam và giải toả việc truyền tải điện từ Bắc vào Nam.

Về hai dự án nhiệt điện trọng điển Nhơn Trạch 3 và Nhơn trạch 4, ông Kỳ cho biết, Chính phủ giao làm chủ đầu tư dự án vào tháng 4/2019, PV Power đã bắt tay vào thực hiện các công việc chính của dự án. Theo đó, đầu tháng 12/2019, PV Power đã trình Bộ Công Thương thẩm định Thiết kế cơ sở. Tổng Công ty cũng đã trình PVN cho ý kiến Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Hiện PV Power đang cố gắng hoàn tất các thủ tục để kịp trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

“Chúng tôi sẽ cố gắng khởi công hai dự án này năm 2021 và đóng điện vào năm 2023. Thông thường các dự án điện thường mất khoảng 30 tháng thi công. Tuy nhiên, do những vướng mắc về thủ tục, pháp luật thì việc triển khai có thể bị chậm hơn”, ông Kỳ nói.

Theo http://vneconomy.vn/chu-tich-pv-power-noi-ve-ke-hoach-doanh-thu-36700-ty-loi-nhuan-giam-19-20200117134339841.htm