500.000 bản sách giáo dục đã bị in lậu

 Theo thống kê của NXB Giáo dục Việt Nam, từ năm 2010 đến nay, có ít nhất 500.000 bản sách và gần 8 tấn bán thành phẩm sách giáo dục bị in lậu tại rất nhiều tỉnh thành trong cả nước. >>Phát hiện hơn 72 nghìn cuốn sách giáo khoa nghi in lậu >>Sẽ cung ứng khoảng 110 triệu bản sách giáo khoa tới học sinh cả nước >>Bộ trưởng Nhạ “hứa” xoá độc quyền sách giáo khoa