Đấu thầu tại Điện lực Ba Vì: Có hay không việc bắt tay giữa chủ đầu tư và nhà thầu thân quen?

21/05/2020 06:32

Gói thầu “Thi công xây lắp công trình Đại tu hệ thống hòm công tơ khu vực Đội 2 quản lý” do Công ty Điện lực Ba Vì làm chủ đầu tư, nhà thầu sử dụng hàng loạt nhân sự chủ chốt chưa phù hợp với quy định pháp luật nhưng vẫn được phê duyệt trúng thầu.

 Có hay không việc gian lận kê khai nhân sự vẫn trúng thầu?

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 15 và Mẫu số 18 Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải đề xuất một số vị trí nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Theo đó, nhà thầu không được kê khai những nhân sự, thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Trở lại với Gói thầu: “Thi công xây lắp công trình Đại tu hệ thống hòm công tơ khu vực Đội 2 quản lý” do Công ty Điện lực Ba Vì làm chủ đầu tư. Gói thầu trên có 04 nhà thầu tham gia gồm: Công ty cổ phần thương mại thiết bị và xây lắp điện Hà Nội, Công ty TNHH xây lắp điện Bảo Lộc, Công ty TNHH xây lắp Hà Lan Đạt, Công ty TNHH xây lắp điện Việt Nam.

Căn cứ Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) số 651/QĐ-PC BAVI ngày 31/3/2020, nhà thầu trúng thầu Gói thầu trên là Công ty TNHH xây lắp điện Việt Nam với giá trúng thầu 2.357.526.316 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 30 ngày.

Các nhân sự chủ chốt để nhà thầu kê khai huy động tham gia đấu thầu Gói thầu trên gồm Chỉ huy trưởng: Nguyễn Hùng Cường; Cán bộ kỹ thuật điện: Nguyễn Thế Thanh; Cán bộ kỹ thuật xây dựng Đặng Trung Cương và 15 công nhân (không phải nhân sự chủ chốt).

Tuy nhiên, theo thông tin mà chúng tôi nhận được, các nhân sự chủ chốt này đang được nhà thầu Công ty TNHH xây lắp điện Việt Nam huy động thi công 02 gói thầu do đơn vị điện lực khác làm chủ đầu tư.

Cụ thể, tại Gói thầu số 02.TCXD SCL/2020, Thi công đại tu các công trình: Đại tu cáp vào hòm công tơ khu hạ thế các trạm biến áp năm 2020 đội 2,8; Đại tu cáp vào hòm công tơ khu hạ thế các trạm biến áp đội 5,6; Đại tu, sửa chữa kho lưu trữ và phòng làm việc của Công ty Điện lực Hai Bà Trưng” do Công ty Điện lực Hai Bà Trưng làm chủ đầu tư.

Công ty TNHH Xây lắp điện Việt Nam cũng sử dụng 03 nhân sự chủ chốt trên lần lượt đảm nhiệm 3 vị trí chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật, cán bộ xây dựng cùng 10 công nhân và một số thiết bị thi công do nhà thầu đi thuê gồm Cần cẩu > 5 tấn, Ô tô trọng tải 2.5 -12 tấn để thực hiện hợp đồng gói thầu trên. Thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày. Tại gói thầu này,  Công ty TNHH Xây lắp điện Việt Nam liên danh với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển điện lực Việt Nam trúng thầu với mức giá 2.596.960.154 đồng (Quyết định phê duyệt KQLCNT số 482/QĐ-PC HAIBATRUNG ngày 17/02/2020).   

Cùng thời điểm này, cũng với dàn nhân sự trên, nhà thầu Công ty TNHH Xây lắp điện Việt Nam tiếp tục sử dụng kê khai huy động để đảm nhiệm 3 vị trí nhân sự chủ chốt thuộc Gói thầu “Thi công xây lắp công trình Xây dựng mạch vòng các nhánh trên các lộ đường dây 372E1.44, 378E1.7, 372E1.7, 477E1.7, 473E1.7 nâng cao độ tin cậy cung cấp điện”. Gói thầu do Công ty Điện lực Sơn Tây làm chủ đầu tư.

Tại gói thầu này, Liên danh Công ty TNHH xây lắp điện Việt Nam và Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và xây dựng Hà Nội trúng thầu với giá: 5,549,096,078 đồng. (Quyết định phê duyệt KQLCNT số 363/QĐ-PC SONTAY ngày 21/02/2020). Thời gian thực hiện Hợp đồng: 75 ngày.

Điều khó hiểu dù Công ty Điện lực Ba Vì  đưa hàng loạt các yêu cầu về tiêu chuẩn nhân sự chủ chốt quy định trong HSMT Gói thầu “Thi công xây lắp công trình Đại tu hệ thống hòm công tơ khu vực Đội 2 quản lý” như có Hợp đồng lao động chính thức, có thẻ an toàn, có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát…nhưng lại không làm rõ lý do vì sao Công ty TNHH xây lắp điện Việt Nam sử dụng nhân sự chủ chốt, nhân sự phổ thông, thiết bị thi công đang được nhà thầu huy động thực hiện các gói thầu khác trùng với thời gian thực hiện gói thầu trên.

Vì sao Công ty Điện lực Ba Vì không tiến hành làm rõ nhân sự chủ chốt theo quy định pháp luật đấu thầu đối với HSDT của Công ty TNHH xây lắp điện Việt Nam trước khi phê duyệt để KQLCNT gói thầu trên?    

Tiếp tục cho nhà thầu “thân quen” bổ sung tài liệu kỹ thuật trái quy định

Trong bài trước “Nhiều dấu hiệu bất thường trong đấu thầu tại Điện lực Ba Vì” chúng tôi đã đề cập, ở Gói thầu số 02: Thi công xây lắp công trình ĐTXD đợt 1 năm 2019”, Điện lực Ba Vì cho phép nhà thầu Liên danh Công ty TNHH Xây Lắp Điện Bảo Lộc, Công ty TNHH Xây dựng thương mại Hương Quỳnh và Công ty cổ phần DVT Hà Nội được bổ sung tài liệu kỹ thuật sau thời điểm đóng thầu. Kết quả, Liên danh này đã “trở thành” nhà thầu trúng thầu Gói thầu trên với giá trúng thầu 10.231.681.342 VNĐ (Quyết định phê duyệt KQLCNT số 435/QĐ-PC BAVI ngày 20/03/2019).

Tuy nhiên, không chỉ ở gói thầu trên 10 tỷ như trên, ở Gói thầu: Thi công xây lắp công trình “Đại tu hệ thống hòm công tơ Đợt 1 - Năm 2020”, nhà thầu trúng thầu tiếp tục là Công ty TNHH Xây Lắp Điện Bảo Lộc. Giá trúng thầu: 2.359.296.456 đồng - đã bao gồm thuế GTGT (Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) số: 303/QĐ – PC BAVI ngày 20/02/2020).

Và ở gói thầu này, chủ đầu tư Điện lực Ba Vì tiếp tục cho Công ty TNHH Xây Lắp Điện Bảo Lộc bổ sung tài liệu kỹ thuật.

Cụ thể, gói thầu được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng); Một giai đoạn, một túi hồ sơ. Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 07/02/2020 đến ngày 18/02/2020.

Trong tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật tại HSMT, chủ đầu tư Điện lực Ba Vì đưa ra tiêu chí mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng. Mục 1.1: Đối với các vật tư, vật liệu chính: Hồ sơ dự thầu của nhà thầu được coi là “không đạt” nếu không có cam kết và tài liệu kỹ thuật của VTTB do nhà thầu cấp. Cam kết cấp hàng, hợp đồng nguyên tắc hoặc các tài liệu khác tương đương đối với đơn vị cung cấp hàng.

 Thế nhưng, dù Công ty TNHH Xây Lắp Điện Bảo Lộc thiếu những tài liệu trên, tổ chuyên gia xét thầu lại cho nhà thầu Công ty TNHH Xây Lắp Điện Bảo Lộc bổ sung các tài liệu kỹ thuật với vật tư thiết bị chính. Cụ thể như: Hòm công tơ, Ghíp IPC 120-120 (35-120/6-120) 2bu lông: Bổ sung các tài liệu kỹ thuật và các biên bản thí nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật trong HSMT.

Sau khi được bổ sung các tài liệu kỹ thuật này vào Hồ sơ dự thầu, nhà thầu Công ty TNHH Xây Lắp Điện Bảo Lộc nghiễm nhiên trở thành “Đạt” được tiêu chí về kỹ thuật trong HSMT đưa ra ban đầu.

Tại điểm b Mục 5 Chỉ thị 47/CT-TTg phần đánh giá HSDT/HSĐX quy định: Phải căn cứ theo quy định pháp luật về đấu thầu, theo các yêu cầu nêu trong HSMT/HSYC, nội dung HSDT/HSĐX, tài liệu làm rõ HSDT/HSĐX (nếu có), bảo đảm khách quan, công bằng, minh bạch. Trường hợp có những thông tin cần làm rõ, yêu cầu nhà thầu bổ sung tài liệu, làm rõ trên nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT/HSĐX đã nộp và giá dự thầu.

Ngoài ra, khoản 1 Điều 16 Nghị định 63/NĐ-CP quy định, đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. “Nếu sau khi nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu phát hiện trong hồ sơ dự thầu thiếu giấy kiểm định thiết bị hoặc giấy kiểm định thiết bị hết hạn nếu bổ sung làm rõ nội dung đề xuất về kỹ thuật làm thay đổi kết quả chấm điểm của nội dung này thì tài liệu bổ sung làm rõ của nhà thầu không được xem xét đánh giá”- một chuyên gia đấu thầu nói.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Theo https://doanhnhan.vn/dau-thau-tai-dien-luc-ba-vi-co-hay-khong-viec-bat-tay-giua-chu-dau-tu-va-nha-thau-than-quen-d29669.html