Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Đồng Nai khoá XI

15/10/2020 14:13

Đại hội lần này có 348 đại biểu chính thức tham dự để bầu ra những người tài, phục vụ công cuộc phát triển của tỉnh Đồng Nai.

Ngày 14/10 Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự phiên trù bị có ông Nguyễn Phú Cường, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai cùng 348 đại biểu chính thức. Phiên chính thức đại hội sẽ diễn ra vào ngày 15 và 16/10 tới.

Tin nhanh - Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Đồng Nai khoá XI

Khai mạc đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khoá XI.

Theo báo cáo, Đồng Nai là một địa phương có GRDP bình quân mỗi năm tăng 8,14% nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước.

Quy mô GRDP tính theo giá hiện hành đến năm 2020 đạt gần 400.000 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 124 triệu đồng/ người.

Những năm qua, tại Đồng Nai các doanh nghiệp Nhà nước được sắp xếp cơ cấu lại, kinh tế tập thể được quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng.

Kinh tế trang trại phát triển theo hướng tổ chức sản xuất hàng hoá quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu cao của thị trường. Kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài phát triển mạnh mẽ đa dạng.

Sản xuất công nghiệp luôn duy trì mức tăng trưởng ổn định, nâng cao khả năng cạnh tranh và đang chuyển dịch về cơ cấu theo đúng định hướng.

Việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đặc biệt chú trọng và đạt kết quả khá, hiệu quả sử dụng vốn được nâng lên. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển.

Sản xuất nông nghiệp mặc dù còn nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố bất lợi về thời tiết, tình trạng biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thị trường tiêu thụ, tuy nhiên vẫn phát triển ổn định.

 

 

Theo https://www.nguoiduatin.vn/khai-mac-phien-tru-bi-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-dong-nai-khoa-xi-a492951.html