NEW GALAXY NHA TRANG

Vĩnh Long: Người về quê ăn Tết không cần cách ly y tế

Người dân về quê tỉnh Vĩnh Long ăn Tết không cần cách ly y tế, tuy nhiên cũng phải lưu ý một số quy định.