9X làm tranh từ rác thải nhựa, gửi thông điệp ứng phó dịch Covid-19

Một thanh niên ở TP.HCM thực hiện ý tưởng làm tranh từ rác thải nhựa, chủ đề kêu gọi cộng đồng cảnh giác và chung tay ứng phó dịch Covid-19.