Tập đoàn T&T chưa giao dịch 74,5 triệu cổ phiếu SHB

Do không hoàn tất giao dịch, số lượng cổ phiếu SHB mà Tập đoàn T&T đang sở hữu không đổi là 361,9 triệu cổ phiếu, tương đương 9,99% vốn.