Cuộc đua Mặt Trăng - “Cơn sốt vàng” của thế kỷ 21

Cuộc đua chinh phục Mặt Trăng hiện nay không đơn giản là để chứng tỏ sự thống trị về vị thế mà còn là tìm kiếm và kiểm soát các nguồn tài nguyên.