Thêm gói ưu đãi vay sản xuất, kinh doanh

Ngân hàng Eximbank đưa nhiều gói ưu đãi, quy trình linh hoạt nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho tiểu thương, hộ kinh doanh.