NEW GALAXY NHA TRANG

Cổ phiếu FLC tăng trần 5 phiên liên tiếp, lãnh đạo nói "không biết lý do"

Tổng Giám đốc FLC Bùi Hải Huyền còn đề nghị nếu HoSE nhận biết được lý do thì thông tin làm rõ hoặc dẫn nguồn tin cụ thể để tập đoàn xác nhận hoặc đính chính.