Chủ tịch Phan Văn Mãi làm Tổ trưởng tổ tháo gỡ khó khăn cho các dự án

(NLĐO)- TP HCM kiện toàn Tổ Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố để đẩy nhanh tiến độ các dự án, tránh lãng phí nguồn lực đất đai