Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 13 doanh nghiệp

31/12/2020 14:05

VCG, TCM, TLG, NTL, TRA, TIP, ICT, HNP, TPS, NJC, STC, DNT, BWS vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Tổng CTCP XNK và Xây dựng Việt Nam (VCG): Ngày 12/1/2021 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tổng tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng), trong đó trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 6% và tạm ứng cổ tức năm 2020 tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 11/2/2021.

CTCP Dệt may đầu tư Thành Thành Công (TCM): Ngày 12/1/2021 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 4/2/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và quy chế đề cử ứng viên bổ sung.

CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG): Ngày 13/1/2021 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 27/1/2021.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL): Ngày 14/1/2021 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 27/1/2021.

CTCP Traphaco (TRA): Ngày 20/1/2021 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 29/1/2021.

CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP): Ngày 15/1/2021 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 28/1/2021.

CTCP Viễn thông tin học bưu điện (ICT): Ngày 15/1/2021 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/1/2021.

CTCP Hanel Xốp Nhựa (HNP): Ngày 12/1/2021 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 1/2/2021.

CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn (TPS): Ngày 11/1/2021 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 25/1/2021.

CTCP May Nam Định (NJC): Ngày 12/2/2021 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 22/1/2021.

CTCP Sách và thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh (STC): Ngày 18/1/2021 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thanh toán 28/1/2021.

CTCP Du lịch Đồng Nai (DNT): Ngày 11/1/2021 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 25/1/2021.

CTCP Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu (BWS): Ngày 12/1/2021 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 22/1/2021.

Đức Thành

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bạn đang đọc bài viết "Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 13 doanh nghiệp" tại chuyên mục CHỨNG KHOÁN. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline: 0903781209, hoặc gửi về địa chỉ email: chuyendongthitruong.vn@gmail.com - phutrachnoidung@gmail.com.