Quảng Nam gỡ vướng dự án Mở rộng Khu dân cư số 2 tại thị trấn Đông Phú

26/05/2023 13:00

Phần diện tích được giao, chủ đầu tư đã thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng, phần còn lại vướng giải phóng mặt bằng trong thời gian dài làm dự án trì trệ.

Chủ đầu tư xin kết thúc dự án vì vướng giải phóng mặt bằng

Ngày 23/5, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã có yêu cầu rà soát, đề xuất hướng giải quyết vướng mắc dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Mở rộng Khu dân cư số 2 tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn.

Bất động sản - Quảng Nam gỡ vướng dự án Mở rộng Khu dân cư số 2 tại thị trấn Đông Phú

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. 

Dự án này do Công ty Cổ phần Nhật Huy làm chủ đầu tư, triển khai từ 5/2019. Khối lượng thi công đạt 100% của diện tích đất được bàn giao và đã được Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan kiểm tra nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án chậm. Đến nay, diện tích giải phóng mặt bằng và giao đất để triển khai dự án đạt 3,4 ha trong 3,638ha. Diện tích đất còn lại là khu vực nút giao quy hoạch nhưng chưa giải phóng được mặt bằng.

Công ty Cổ phần Nhật Huy cùng với UBND huyện Quế Sơn, UBND thị trấn Đông Phú, đại diện các phòng ban liên quan, ban bồi thường giải phóng mặt bằng đã nhiều lần vận động, thương thảo với các hộ dân nhưng không được.

Hiện, còn 4 hộ gia đình chưa chấp thuận bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong đó, 3 hộ đều yêu cầu mức giá bồi thường cao hơn và gia tăng số lô tái định cư. Còn một hộ, chưa có hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất nên không thể thống nhất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đối với phần diện tích đã triển khai thực hiện dự án đảm bảo hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ với Khu dân cư số 2 và kết nối với hạ tầng chung của khu vực; vị trí nút giao thông hiện nay chưa đầu tư thuộc hạ tầng khung của đô thị Đông Phú theo đồ án Quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt.

Bất động sản - Quảng Nam gỡ vướng dự án Mở rộng Khu dân cư số 2 tại thị trấn Đông Phú (Hình 2).

Khu vực còn vướng giải phóng mặt bằng ở dự án dự án đầu tư xây dựng nhà ở Mở rộng Khu dân cư số 2, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn. 

Ngày 6/10/2022, Chủ đầu tư đã có văn bản gửi UBND tỉnh cho phép được dừng dự án, bàn giao phần diện tích còn lại của dự án cho UBND huyện Quế Sơn tiếp nhận và triển khai thực hiện theo luật đầu tư công để khớp nối đồng bộ hạ tầng khung đô thị theo đồ án quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Ngày 12/10/2022, Văn phòng UBND tỉnh có công văn 111/VPUBND-KTN về việc đề nghị rà soát dự án đầu tư xây dựng nhà ở Mở rộng Khu dân cư số 2, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn. Văn phòng UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Quế Sơn chủ trì, phối hợp với các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và các ngành, đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết đúng quy định.

Chủ đầu tư đề xuất, trước yêu cầu tăng mức bồi thường giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp không thể đáp ứng. Do đó, công ty mong muốn được xem xét, giải quyết cho phép kết thúc dự án và hoàn thiện các thủ tục pháp lý nghiệm thu quyết toán công trình đúng quy định, không để kéo dài…

Đối với phần diện tích còn lại của dự án, Công ty đề xuất cơ quan chức năng cho phép giao cho UBND huyện Quế Sơn tiếp nhận, triển khai thực hiện dự án theo luật đầu tư công để khớp nối đồng bộ hạ tầng khung đô thị theo đồ án quy hoạch cung đã được phê duyệt.

Giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc

Ông Quang yêu cầu UBND huyện Quế Sơn chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các Phòng, đơn vị liên quan, UBND thị trấn Đông Phú kiểm tra, rà soát, đánh giá khả năng tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phòng mặt bằng, tái định cư, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất để giải quyết dứt điểm về việc phối hợp giải quyết các dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

Sau đó, UBND huyện tổng hợp, gửi Sở Xây dựng trước ngày 10/6 để kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Bất động sản - Quảng Nam gỡ vướng dự án Mở rộng Khu dân cư số 2 tại thị trấn Đông Phú (Hình 3).

Khối lượng thi công đạt 100% của diện tích đất được bàn giao và đã được Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan kiểm tra nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Quế Sơn, các Sở ngành, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường, đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án, kết quả và khả năng tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, việc kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án Mở rộng khu dân cư số 2 tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn với hạ tầng chung của khu vực.

Ngoài ra, Sở này đối chiếu với tiến độ thực hiện dự án đã được chấp thuận, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, đảm bảo sớm kết thúc dự án, không để kéo dài, đồng thời báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2023.

Đồng thời, ông Quang đề nghị chủ đầu tư tích cực phối hợp với UBND huyện Quế Sơn, đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND thị trấn Đông Phú và các phòng, đơn vị liên quan để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.

“Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ UBND huyện Quế Sơn, chủ đầu tư trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; kịp thời hướng dẫn UBND huyện Quế Sơn giải quyết các tồn tại, vướng mắt theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định”, ông Quang nêu ý kiến.

Mới đây, Người Đưa Tin đã thông tin, ngày 16/5, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 974/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm tổ trưởng, 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ phó và 11 thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Tổ công tác giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các Sở, Ban, ngành và địa phương; kịp thời đề xuất khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Định kỳ hằng quý có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương báo cáo các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, tham mưu Tổ trưởng, Tổ phó trực chỉ đạo giải quyết kịp thời.

 

Bạn đang đọc bài viết "Quảng Nam gỡ vướng dự án Mở rộng Khu dân cư số 2 tại thị trấn Đông Phú" tại chuyên mục BẤT ĐỘNG SẢN. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline: 0903781209, hoặc gửi về địa chỉ email: chuyendongthitruong.vn@gmail.com - phutrachnoidung@gmail.com.