Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 20/11

20/11/2020 10:32

Trong ngày 20/11/2020, các doanh nghiệp như HTC, NSL, XMD, CHS,... sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền/cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng đợt cuối năm 2019 và đợt đầu năm 2020.

cac doanh nghiep chot quyen tra co tuc ngay 2011

- Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) sẽ chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 24/12/2020.

Với gần 478 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PTSC sẽ chi khoảng 478 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông; nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 được phân phối.

Kết quả kinh doanh năm 2019 PTSC đạt 16.968 tỷ đồng doanh thu, tăng 15,9% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận sau thuế đạt 808 tỷ đồng, tăng trưởng 41% so với năm trước đó. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019 đạt 3.856 tỷ đồng.

- CTCP Tập đoàn xây dựng Ricons chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 8/12/2020.

- CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 9/12/2020.

- CTCP Cấp nước Sơn La (NSL) phát hành 3,79 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 620.963:379.037.

- CTCP Xuân Mai Đạo Tú (XMD) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 8/12/2020.

- CTCP Chiếu sáng công cộng TP. HCM (CHS) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 tổng tỷ lệ 8,68% (01 cổ phiếu nhận 868 đồng Thời gian thanh toán 2/12/2020.

Theo https://kinhtechungkhoan.vn/cac-doanh-nghiep-chot-quyen-tra-co-tuc-ngay-2011-82158.html