Video: Chống trả yếu ớt, bò con bị bầy linh cẩu quật ngã, xé xác

Linh cẩu nối tiếng là loài ăn thịt cơ hội, mặc dù có kích thước chỉ thua kém sư tử so với các loại ắn thịt khác ở thảo nguyên châu Phi nhưng chúng lại hiếm khi tự mình săn...