Đà Nẵng yêu cầu gì khi tìm nhà đầu tư để xây dựng nhà máy xử lý chất thải mới?

04/07/2024 20:38

Chính quyền thành phố Đà Nẵng khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất, công nghệ xử lý kết hợp với thu hồi năng lượng…

Ngoài yêu cầu về vốn còn đáp ứng công nghệ

Mới đây, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt thông tin dự án đầu tư kinh doanh và bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải đa năng.

Dự án này nằm ở Bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) thực hiện với diện tích gần 25 nghìn m2.

Dự án có thời gian hoạt động 50 năm, được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng mời thầu. Hình thức đăng ký không qua mạng.

Tổng công suất xử lý chất thải của dự án này từ 136 tấn mỗi ngày đến 461,4 tấn mỗi ngày.

Vốn đầu tư hơn 164,4 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án khoảng 162,5 tỷ đồng, còn lại là chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Môi trường - Đà Nẵng yêu cầu gì khi tìm nhà đầu tư để xây dựng nhà máy xử lý chất thải mới?

Bãi chôn lấp tại Bãi rác Khánh Sơn. 

Dự án này yêu cầu vốn chủ sở hữu đảm bảo tối thiếu 20% tổng chi phí thực hiện dự án, tương đương gần 32,9 tỷ đồng. Vốn huy động hợp pháp khác khoảng 131,5 tỷ đồng.

Ngoài yêu cầu về vốn, đơn vị tham gia phải có xuất xứ công nghệ tiên tiến, ưu việt phù hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ so với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn của các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất, công nghệ xử lý kết hợp với thu hồi năng lượng…

Góp phần thúc đẩy chính sách kinh tế tuần hoàn

Dự án Nhà máy xử lý chất thải đa năng sẽ có 18 tháng để lựa chọn nhà đầu tư, kể từ khi phê duyệt danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Lắp đặt máy móc thiết bị của dự án; hoàn công; nghiệm thu đưa dự án vào hoạt động 24 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án.

Nhà máy nhằm tái chế tận thu và xử lý chất thải nguy hại, nhằm đảm bảo thu gom, phân loại, vận chuyển, lưu trữ, xử lý, tái chế, tiêu hủy chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, góp phần tăng cường công tác xã hội hóa, công tác bảo vệ môi trường nói chung và quản lý chất thải nói riêng.

Môi trường - Đà Nẵng yêu cầu gì khi tìm nhà đầu tư để xây dựng nhà máy xử lý chất thải mới? (Hình 2).

Một nhà máy xử lý rác tại Bãi rác Khánh Sơn. 

Dự án cũng thúc đẩy phát triển các hoạt động và sử dụng các công nghệ hiện đại làm sạch để tái sử dụng, tái chế tận thu, tận thu năng lượng xử lý chất thải, góp phần thúc đẩy chính sách kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu nhựa, giảm thiểu lượng chất thải, hạn chế chôn lấp, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và sức khỏe nhân dân vì mục tiêu phát triển bền vững…

Xây dựng nhà máy xử lý, tái chế chất thải nguy hại bằng công nghệ tiên tiến, đồng bộ đảm bảo đầy đủ các quy định về môi trường theo tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường và hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

Đồng thời, định hướng và phát triển trong công tác quản lý chất thải nguy hại nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ môi trường…

Khối lượng phát sinh rác thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoảng 1.100 tấn mỗi ngày, được xử lý bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh tại bãi rác Khánh Sơn. Dự báo, đến năm 2025 thành phố Đà Nẵng sẽ có trên 1.500 tấn mỗi ngày, đến 2030 khoảng trên 2.500 tấn mỗi ngày và đến 2040 khoảng trên 3.000 tấn mỗi ngày. Ngoài phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh, thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương kêu gọi đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

Bạn đang đọc bài viết "Đà Nẵng yêu cầu gì khi tìm nhà đầu tư để xây dựng nhà máy xử lý chất thải mới?" tại chuyên mục ĐỜI SỐNG. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline: 0903781209, hoặc gửi về địa chỉ email: chuyendongthitruong.vn@gmail.com - phutrachnoidung@gmail.com.