Lâm Đồng: Chấn chỉnh thực hiện hợp đồng dịch vụ đo đạc đất đai

02/06/2024 11:19

Ngày 30/5, Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi văn phòng ĐKĐĐ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tại hệ thống văn phòng này.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Lâm Đồng Huỳnh Ngọc Hải yêu cầu các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) các cấp khẩn trương tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tại hệ thống văn phòng đăng ký đất đai, chấn chỉnh thực hiện hợp đồng dịch vụ đo đạc lại đất.

Môi trường - Lâm Đồng: Chấn chỉnh thực hiện hợp đồng dịch vụ đo đạc đất đai

Văn bản chỉ đạo của Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tại hệ thống văn phòng ĐKĐĐ.

Theo Sở TN-MT, hiện nay danh mục thủ tục hành chính về đất đai và các dịch vụ sự nghiệp công về đất đai đã được xây dựng và phê duyệt theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Đồng thời, rà soát cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quá trình giải quyết nhằm mục tiêu tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiêp đối với ngành TN-MT trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, đơn vị này nhận được một số đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của người dân, doanh nghiệp liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện hợp đồng dịch vụ đo đạc lại đất tại Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Lâm Hà và một số chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố.

Môi trường - Lâm Đồng: Chấn chỉnh thực hiện hợp đồng dịch vụ đo đạc đất đai (Hình 2).

Công trình tại thôn 10C có diện tích 3000m2, xã Lộc Thành được xây dựng từ năm 2020, được thẩm định và xác định chuyển đổi mục đích sử dụng đất vào tháng 01/2024.

Cụ thể, các văn phòng này không tuân thủ thời gian dẫn đến trễ hạn hồ sơ ngày càng gia tăng; hợp đồng dịch vụ đo đạc không thể hiện ngày đo, ngày nhận kết quả; hồ sơ đo đạc trễ hạn kéo dài; một vị trí đo đạc yêu cầu đóng tiền nhiều lần; thái độ nhân viên tiếp nhân hợp đồng đo đạc và nhân viên thực hiên đo đạc hách dịch, cửa quyền… làm ảnh hưởng đến uy tín, mức độ hài lòng thấp đối với Sở TN-MT.

Vì thế, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Lâm Đồng và các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố trong việc giải quyết thủ tục hành chính và hợp đồng dịch vụ đo đạc.

Không được tự ý yêu cầu người dân, doanh nghiệp sử dụng đất phải đo đạc lại đất trái với các quy định khi làm thủ tục đất đai; công khai cụ thể từng trường hợp phải thực hiện việc trích đo, trích lục… và niêm yết đơn giá đo đạc, thời gian thực hiện tại trụ sở đơn vị.

Môi trường - Lâm Đồng: Chấn chỉnh thực hiện hợp đồng dịch vụ đo đạc đất đai (Hình 3).

Công trình 8 căn biệt thự liền kề tại xã ĐamB'ri (thành phố Bảo Lộc) giáp ranh với xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm).

Mặt khác, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo, viên chức, người lao động giải quyết hồ sơ trễ hạn; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo, viên chức, người lao động giải quyết hồ sơ trễ hạn; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiêp bị phản ánh, kiến nghị… phải có hình thức xử lý trách nhiệm theo quy định.

Trường hợp bị phản ánh, kiến nghị, phải có hình thức xử lý trách nhiệm theo quy định; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có kết quả thực hiện tốt, tỷ lệ đúng hạn và trước hạn cao, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Bạn đang đọc bài viết "Lâm Đồng: Chấn chỉnh thực hiện hợp đồng dịch vụ đo đạc đất đai" tại chuyên mục ĐỜI SỐNG. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline: 0903781209, hoặc gửi về địa chỉ email: chuyendongthitruong.vn@gmail.com - phutrachnoidung@gmail.com.