Tìm chính sách, nguồn lực xây dựng và phát triển Hội An

17/06/2024 08:19

Ngày 14/6, UBND thành phố Hội An đã tổ chức Hội thảo “Chính sách, nguồn lực xây dựng và phát triển Hội An – Thành phố sáng tạo toàn cầu”.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) chia sẻ, với ý thức, trách nhiệm của mình, từ khi gia nhập vào mạng lưới thành phố sáng tạo của Unesco đến nay, thành phố Hội An luôn nỗ lực không ngừng để thực hiện tốt vai trò của một thành viên.

Kinh tế vĩ mô - Tìm chính sách, nguồn lực xây dựng và phát triển Hội An

Toàn cảnh Hội thảo "Chính sách, nguồn lực xây dựng và phát triển Hội An – Thành phố sáng tạo toàn cầu”.

Thành phố Hội An đã tham gia thường xuyên vào các kỳ họp, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để thúc đẩy sự phát triển chung của mạng lưới. Thành phố cũng đã ban hành nhiều văn bản lãnh, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ, tập trung là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm hành động của toàn thể cán bộ và nhân dân thực hiện các nội dung, nhiệm vụ xây dựng Thành phố sáng tạo.

Địa phương còn chung sức, chung lòng trong triển khai thực hiện các nội dung cam kết và thực hành, góp phần thiết thực xác lập và nâng cao vị thế là thành viên tích cực và uy tín của Mạng lưới.

Bám sát các nội dung trong hồ sơ ứng cử của Hội An, các cam kết và quy định của Unesco, các nội dung hợp tác, thông tin đối ngoại và tình hình thực tế tại địa phương, thành phố xác định việc hoàn thiện về chính sách và nguồn lực để xây dựng và phát triển thành phố sáng tạo Hội An là một trong những nhiệm vụ then chốt, trọng tâm trong thời gian tới và đã chỉ đạo xây dựng đề án về Xây dựng Hội An.

Hội Thảo này nhằm mục đích thu thập, lĩnh hội những ý kiến, góp ý sâu sắc của các chuyên gia, các nhà khoa học am tường trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian; cùng trao đổi, thảo luận và đánh giá toàn diện về vai trò, nguồn lực, chính sách mà thành phố có thể huy động để thực hiện các cam kết trong quá trình gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của Unesco.

Đặc biệt, Hội thảo tìm kiếm các giải pháp nhằm thu hút sự tham gia của giới trẻ, tạo ra các diễn đàn, xu hướng, bồi dưỡng, phát triển tài năng trên các lĩnh vực văn hóa sáng tạo, tổ chức các sự kiện, ứng dụng công nghệ số trong việc quảng bá giới thiệu nghệ thuật dân gian và sản phẩm nghề thủ công nhằm tăng thêm giá trị và chỗ đứng trong bối cảnh đương đại.

Kinh tế vĩ mô - Tìm chính sách, nguồn lực xây dựng và phát triển Hội An (Hình 2).

Phố cổ Hội An nhìn từ trên cao.

Đồng thời, thành phố Hội An có cơ chế, chính sách thúc đẩy người dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục tiên phong trong sản xuất sản phẩm theo xu hướng xanh, bền vững, có chất lượng, hướng đến mục đích bảo vệ thiên nhiên, dựa trên cơ sở bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa bản địa. Củng cố chính sách, thúc đẩy truyền dạy và hỗ trợ nghệ nhân, tạo môi trường sáng tạo cho các nghệ nhân, văn nghệ sĩ.

Bạn đang đọc bài viết "Tìm chính sách, nguồn lực xây dựng và phát triển Hội An" tại chuyên mục ĐẦU TƯ. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline: 0903781209, hoặc gửi về địa chỉ email: chuyendongthitruong.vn@gmail.com - phutrachnoidung@gmail.com.