Nước súc miệng cai thuốc lá Boni-Smok có tác dụng không?

Chú Hà Văn Chung, 51 tuổi Boni-Smok, khi chưa biết đến nó, tôi đã tìm mọi cách cai thuốc lá mà đều thất bại Chú Chung chậm rãi kể lại câu chuyện cuộc đời mình khi còn gắn liền với điếu thuốc,...