Bình Thuận: Xử lý 857 vụ về khoáng sản trái phép, xử phạt hơn 12,3 tỷ đồng

Kết quả từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh Bình Thuận đã xử lý 857 vụ khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép, xử phạt số tiền trên 12,3 tỷ đồng.